Miljö för företag

Företag kan påverka miljön på många olika sätt, till exempel genom användande av kemikalier, verksamheter som orsakar buller eller utsläpp till mark eller vatten. Miljöbalken är den lagstiftning som gäller all verksamhet som påverkar miljön eller människors hälsa. Även vissa åtgärder, såsom att gräva i förorenad mark, kan påverka miljön eller människors hälsa genom att grävarbetet i sig kan innebära risk för spridning av en förorening. Det ställs idag stora krav på företag som påverkar miljön. Det är viktigt att du som företagare känner till i vilken utsträckning din verksamhet omfattas av miljöbalken och de bestämmelser som finns runt miljöbalken. I miljöbalken används begreppen verksamhet och verksamhetsutövare istället för företag och företagare.

Företag och åtgärder som kan påverka miljön eller människors hälsa kallas i miljöbalken för miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd regleras i 9 kapitlet miljöbalken. Regler som berör miljöfarlig verksamhet finns i många av balkens avdelningar. Av särskild betydelse är 1 kapitlet 1 § och 2 kapitlet i miljöbalken.

På de här sidorna finns översiktlig information som kan underlätta företagets miljöarbete. 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede