Stora miljövinster med nya båttvättar

Nio båttvättar med tvåstegsrening finns nu i Tanums kommun. Ytterligare två väntas bli klara nästa år.

-Det är en fantastisk utbyggnad som innebär en enormt stor miljöförbättring. Tusentals båtar kan nu tvättas på rätt sätt, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Sylvia Schönbeck, en av dem som i höst arbetat med miljöavdelningens tillsyn av denna verksamhet.

De godkända anläggningarna har spolplattor med en ränna där vattnet från högtryckssprutorna samlas. Med spolvattnet följer inte bara påväxt utan också flagor av giftig båtbottenfärg.

Sylvia Schönbeck har sett hur det i rännan samlats material med tydliga spår av båtbottenfärg.
-Beklämmande att det tidigare fått gå direkt ut i vattnet, oftast i känsliga miljöer.

Spolplatta

Spolplattorna innebär både att det går att fånga upp miljöfarligt avfall och att det är lättare att hålla rent och snyggt där båtskrov spolas av.

Destruktion

Det grövsta avfallet fångas upp av rännans rensgaller. Sedan rinner spolvattnet vidare till en form av trekammarbrunn, oftast tankar på marken, där slamavskiljning sker. Andra och sista steget är en filteranläggning där små partiklar fångas.

Insamlat material betraktas som miljöfarligt och måste skickas till destruktion. I båtbottenfärg finns giftiga metaller och biologiska bekämpningsmedel. Ett exempel är TBT, en tennförening, förbjuden sedan länge men fortfarande kvar i färg på gamla båtar.

Statligt stöd

Utbyggnaden av spolplattor med tvåstegsrening, både kommunala och privata, har skett med hjälp av statligt vattenvårdsstöd (Lova).

Utbyggnaden ses som mycket viktig i båtkommunen Tanum, med lång kuststräcka, cirka 5 600 båtplatser och 25 000 besökande båtar.

Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att stora tvättanläggningar uppfyller reningskraven under 2014.
-Från och med i höst arbetar vi aktivt för att inte tillåta båttvätt på det sätt som skett tidigare, säger Sylvia Schönbeck.

Sannäs först

Informationsskyltar planeras, liksom begränsningar av möjligheterna att spola av båtar på platser där miljöfarligt avfall inte kan tas om hand. Den som driver hamnar har ett särskilt ansvar för att det inte sker en miljöfarlig hantering.

Båtupptagningen i Sannäs var först ut med en reningsanläggning i två steg, en satsning inom ramen för ett forskningsprojekt om Sannäsfjordens miljö. I projektet ingick kurser för yrkesfolk i miljövänlig båtupptagning. Kurserna bedöms ha haft stor betydelse för utbyggnaden av spolplattor och rening.

Sylvia Schönbeck har överlag mött ett positivt intresse för miljösatsningen, även om två företagare i kommunen hittills valt att stå utanför. Den uppsnyggade hantering, som platta och ränna innebär, upplevs av många som en fördel i sig.

Fakta:

De nio hittills godkända spolplattorna med rening finns i Sannäs, Havstenssund, Krossekärr, Grebbestad (två), Kämpersvik, Fjällbacka (två) och Hamburgsund.

2014 väntas Havstenssund får en andra anläggning med tvåstegsrening och Resö sin första.

Flertalet anläggningar drivs av privata företag. Tanums Hamnar AB har två och det finns också exempel på föreningsdrift. Mer information finns på www.tanumshamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färg i spolplattan

Bild 1

Avfallet fångar av ett rensgaller

Bild 2

Elva anläggningar kommer finnas 2014

Bild 3

Klicka på bilderna för förstoring.

Bild 1: Färgen på det som samlats i spolplattans ränna skvallrar om att det rör sig om rester från båtbottenfärg.

Bild 2: Påväxt och färgrester som spolas av från båtbottnarna samlas i spolplattans ränna där det grövsta avfallet fångas av ett rensgaller.

Bild 3: Nästa år kommer det att finnas elva anläggningar där båtbottnar kan spolas av på ett miljövänligt sätt. Nio, flertalet privatägda, är hittills klara.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede