Båttvättar i Tanums kommun

Elva båttvättar med tvåstegsrening finns i Tanums kommun. Tillgången till godkända båttvättar ses som mycket viktig i båtkommunen Tanum, med lång kuststräcka, cirka 5 600  båtplatser och 25 000 besökande båtar.

Spolplatta

Spolplattorna innebär både att det går att fånga upp miljöfarligt avfall och att det är lättare att hålla rent och snyggt där båtskrov spolas av.

Båttvättarna har spolplattor med en ränna där vattnet från högtryckssprutorna samlas. Med spolvattnet följer inte bara påväxt utan också flagor av giftig båtbottenfärg. Det grövsta avfallet fångas upp av rännans rensgaller. Sedan rinner spolvattnet vidare till en form av trekammarbrunn, oftast tankar på marken, där slamavskiljning sker. Andra och sista steget är en filteranläggning där små partiklar fångas.

Insamlat material betraktas som miljöfarligt och måste skickas till destruktion. I båtbottenfärg finns giftiga metaller och biologiska bekämpningsmedel. Ett exempel är TBT, en tennförening, förbjuden sedan länge men fortfarande kvar i färg på gamla båtar.

Tvättarna finns på Resö, Sannäs, Havstensund, Krossekärr, Grebbestad (två), Kämpersvik, Fjällbacka (två), Hamburgsund och Hamburgö. Flertalet drivs av privata företag. Tanums Hamnar har en och det finns även exempel på föreningsdrift.

Observera att det inte är tillåtet att ”fultvätta” hemma på garageuppfarten!

Färg i spolplattanFörstora bilden
Avfallet fångar av ett rensgallerFörstora bilden
Elva anläggningar kommer finnas 2014Förstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede