Snöröjning och sandning

Vid frågor angående snöröjning och halkbekämpning vardagar 08:00-16:30 ring 0525-180 00.

Vid akuta ärenden vardagar kl 16.30-22.00 samt lördag, söndag och helgdagar mellan kl 07.00-22.00 ring 070-609 49 54.

Här kan du se vilka vägar som är Trafikverkets ansvar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket når du på 0771-921921 dygnet runt, året runt.

Grus:

Villaägare i kommunen är välkomna att vid behov, max två hinkar, hämta saltat grus för halkbekämpning.
Grus finns på följande ställen:

 • Fjällbacka, återvinningscentralen vid gamla brandstationen
 • Grebbestad, före detta returen vid Hamnplanen
 • Hamburgsund, Skolvägen
 • Havstenssund, parkeringen vid återvinningsstationen
 • Kville, Kalkåsliden
 • Rabbalshede, vid Rabbalshede Åkeri
 • Tanumshede, återvinningscentralen Returen ICA
 • Östad, vid parkeringen på Villavägen

VIKTIGT! Presenningen ska läggas tillbaka.

Sandsopning ska vara klart till 1 maj med reservation för väderförhållanden. OBS detta gäller för de vägar som kommunen sköter. I denna kartan kan ni leta upp vägar som sköts av trafikverket. I rutan till höger markera Driftsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsägare

Fastighetsägare är skyldig att inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten, vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymme avses gångbanan eller där gångbana ej finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet skall följande göras av fastighetsägaren.

 • Avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken.
 • Sanda eller vidta annan åtgärd för att motverka halka.
 • Hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is.
 • Snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort. OBS att snö inte får läggas ut i gatan.

Enskilda vägar

På enskilda vägar snöröjer kommunen om följande förutsättningar är uppfyllda.

 • Snödjupet skall vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs.
 • Vägen skall betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten. Vägen skall vara öppen för allmän trafik hela året. Inga skyltar eller bommar får förekomma.
 • Vägen skall vara framkomlig för traktor med snöröjningsutrustning.
 • Vägen skall vara fri från träd och grenar som vid snöbelastning hänger ut över och in mot vägen. Fri höjd ska vara minst 4,6 meter och 1-2m utanför körbanan.
 • Vägen skall vara utmärkt med snökäppar.
 • Vägen skall vara fri från uppstickande stenar och rötter som kan skada entreprenörens utrustning
 • Åtgärder mot halka vidtas ej av kommunen utan av väghållaren.
 • Kommunen snöröjer inte vägar där större snösamlingar kunnat undvikas genom snöstaket.

Om du är nyinflyttad på enskild väg sedan förra vintern och är berättigad till snöröjning, ring oss på 0525-180 00 eller 183 96, så meddelar vi snöröjaren och du får snöröjt.

OBS. Under vissa omständigheter är det olämpligt att röja snö även om det kommit 10 centimeter. Detta inträffar när vi ej fått tjäle i backen. Om vi kör med traktorer på mjuka och blöta vägar kommer dessa att förstöras direkt. Om det är töväder är det då bättre att snön för töa bort av sig själv. Om du måste ut och köra under dessa omständigheter och du anser att vägen ej är farbar så kontakta snöansvarig på kommunen (nummer se ovan) EJ snöröjaren.

Tätorter

Inom tätorterna kommer kommunen att snöröja enligt följande:

 • Snödjupet skall vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs.
 • Huvudgator till industri, skolor, brandkår etc. samt cykel- och gångvägar till skolor kommer att snöröjas först.
 • Affärsgator, parkeringar, torg mm samt bostadsgator snöröjs därefter.
 • Halkbekämpning kommer att utföras i begränsad omfattning.

Tänk också på sophämtare, brevbärare och tidningsbud. Håll infarten ren från snö och halka!

OBS! Avsaknaden av snökäppar och problem med snöbelastade grenar som hänger ner över vägen försvårar snöröjningen på många områden. Berörda uppmanas att omgående märka ut vägen och kapa nedhängande grenar i annat fall kan snöröjning utebli.

Mer information

Om du vill ha mer information ring oss på 0525-180 00.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede