Strandstäd

Utan privat engagemang som utför städinsatser hade mycket mer av skräpet från västerhavet fått ligga kvar på stränderna. Vi är därför mycket tacksamma för alla skolor, privatpersoner, föreningar, företag etc. som strandstädar.

Vi vill särskilt uppmärksamma våra barn och ungdomar som är ute och städar samhälle, strand eller natur, med en litet bidrag.

Städning av stränder - Tanums kommun

Samarbete med så många som möjligt är en förutsättning för att få utfört så mycket som möjligt. Till exempel sponsrar Sita sopsäckar och Rambo sköter insamlingen av uppsamlat avfall.

  • Till alla som vill städa finns säckar för att samla upp skräpet. Placera dessa vid en farbar väg så hämtar vi. Men ni måste meddela oss i förväg om att städning kommer att ske.
  • Ring till AME för att få säckar och boka in upphämtning av strandsopor. Ring 0525-183 40 för att få hjälp med hämtning eller kontakta kundcenter 0525-180 00.

Till allmänheten

Interaktiv karta för rena stränder i Bohuslän, Göteborg och Kungsbacka

Strandstädarkartan är en digital interaktiv karta där allmänheten kan markera var det finns städbehov, eller markera att det är städat och att det finns ihopsamlat skräp att hämta.

Till våra skolor

Vi kommer att belöna varje klass med 1 000 kronor per städdag.
Kontakta oss på fastighetsavdelningen. Vi behöver samordna områdena och sprida grupperna så att inte flera grupper går på samma område.

Till våra ungdoms- eller idrottsföreningar

Till en förening med ungdomar (tonåringar) och ledare.

5 000 kronor belönas för städning av en tilldelad strandsträcka med möjlighet till ytterligare 5 000 kronor om gruppen/föreningen fortsatt städar av samma sträcka varannan vecka från 15 juni till 15 augusti.

Kommunens ansvar för strandstädningen organiseras via tekniska nämnden och Rambo AB.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Arbetsmarknadsenheten

0525-181 97

Besöks/postadress

Industrivägen 4
457 82 Tanumshede