Ved- och pelletseldning

Vedhög

Både ved och pellets räknas som förnyelsebara energikällor och bidrar inte till växthuseffekten. De är ur miljösynpunkt betydligt bättre alternativ än att elda med olja eller eluppvärma sitt hus.

Att kombinera ved- eller pelletseldning med solfångare är ett bra alternativ eftersom pannan ofta får dålig verkningsgrad under sommaren när man inte eldar så mycket.

Et biobränsleeldat uppvärmningssystem bör ha ackumulatortank, främst för att minska utsläppen. Under tiden pannan brinner värms vattnet i ackumulatortanken, som kan användas senare under dagen. I tanken är det två separata system, ett för varmvatten och ett för vattnet till radiatorerna.

Både ved- och pelletspennor bör vara P-märkta. Det är en kvalitetsmärkning som utfärdas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, och har krav på säkerhet, effektivitet, utsläpp och driftsäkerhet.

På energimyndighetens hemsida finns tester av olika ved- och pelletspannor.

Ved

Trots att ved är en förnyelsebar energikälla och bra alternativ för miljön kan det om man eldar fel producera höga halter med miljöfarliga ämnen, som också är skadliga för människors hälsa. Absolut billigast blir det om man har egen ved att tillgå, men även att köpt ved ger ett billigt bränsle.

Generella regler vid all småskalig eldning:

  • Ved som eldas skall vara torr.
  • Vid upptändning i samband med vedeldning bör inomhustorkad finhuggen ved (upp till 5 cm i tjocklek) användas.
  • Material som inte är avsett som bränsle eller tillverkats av avfall eller dylikt får inte eldas. Målat eller impregnerat träavfall får inte eldas. Kartonger såsom tillexempel mjölkpaket och wellpapp skall ej eldas, utan istället läggas i behållarna vid återvinningsstationerna.
  • Endast rent, torrt och obehandlat trä får eldas.

Anmälningskrav

Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av befintlig eldstad eller rörkanal skall en anmälan göras till kommunen. Anmälan ska lämnas in minst tre veckor innan arbetet påbörjas.    

Mer information om installation av eldstad.

Mer information om vedeldning.

Pellets

Även pellets är ur miljösynpunkt ett bra alternativ, det är ett förnyelsebart biobränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

Fakta om pellets:

  • 1 kg pellets innehåller ungefär 4,8 kWh
  • 1 m3 olja = 2,1 ton pellets (eller 3,2m3)
  • 1 m3 pellets = 3100 kWh
  • 1 ton pellets = 1,5m3

Byta till pelletspanna

Vill man byta från olja-, ved- eller kombipanna till att börja elda med pellets kan det räcka med att byta brännaren till en pelletsbrännare och inte behöva köpa en helt ny panna. Det optimala är dock att installera en pelletspanna som är ämnad att elda med pellets. Ett pelletsförråd och en matarskruv behöver också installeras.

Pellets säljs i småsäck, storsäck eller bulk (lösvikt), vilket också påverkar vilket pris som sätts.

Pellets kan miljömärkas med Svanen, vilket innefattar krav på tillverkning, transport och lagring.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Energirådgivning

Telefon 0522-69 73 19,
0522-69 63 54
Fax 0525-183 07

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede