Värmepumpar

Anmälan

Funderar du på att installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten? Då ska du anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälningsblanketten finner du här. Det går också att hämta blanketten hos miljöavdelningen.

Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått ett beslut på din anmälan!

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan ge upphov till buller, både inom- och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe samt att installationen utförs på ett korrekt sätt, för att minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda.

Ansvar

Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet, vilket i sin tur kan leda till krav på åtgärder samt skadestånd till kringboende. Det är du som sökande, vanligen fastighetsägaren, som är ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden genom en kollektor (slang) i borrhål.

Placering av borrhål och borrdjup

Borrdjupet är oftast mindre är 200 meter och avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter. Detta med tanke på det skyddsavstånd som finns för att undvika energiförluster i närliggande brunnar. Borrhål bör alltid placeras så långt ifrån grannes fastighetsgräns som möjligt. Det bör alltid vara minst 10 meter mellan borrhålet och fastighetsgränsen. Det går att ta ut 30-50 W per meter borrhål.

Att tänka på:

 • Anlita en certifierad brunnsborrare. Certifieringskraven har utarbetats av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, i samarbete med Sveriges brunnsborrares branschförbund och Sveriges avantiborrares förening och ställer krav på erfarenhet, kunnande och försäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns hos länk till annan webbplatscertifieringsföretaget SP Sitaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Välj EN installatör som totalentreprenör, så att det endast är en ansvarig för hela installationen. På så vis undviker man att installatören och borraren skyller på varandra om något skulle gå fel i anläggningen
 • Vid begärd offert se till att borrhållet är det aktiva djupet, det vill säga det djup som är under grundvattenytan
 • Ett byte från ved-, olja- eller pelletspanna till värmepump kan ventilationen minska och samtidigt blir murstocken kallare. Se till att kontrollera vindsutrymmet regelbundet efter tecken på fukt. Källaren blir också kallare utan avgivande värme från en förbränningspanna. Kan göra det nödvändigt att sätta in radiatorer eller fläktkonvektor i källaren
 • Kom ihåg att ansöka om tillstånd och få besked innan du påbörjar installationen

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av bergvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf, 75.5 kB) och Skyddsföreskrifter vid installation av bergvärme inom vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf, 119.1 kB).

Jordvärme

Jordvärmepumpen fungerar i princip likadant som en bergvärmepump, skillnaden är vart pumpen tar värmen ifrån.

Jordvärmepumpen har en slinga nedgrävd i marken vilken bör ligga på ca 0,9-1,5 meters djup och avståndet mellan dem vara minst 1,5 meter.

Viktigt att tänka på är att hålla tillräckliga skyddsavstånd. För att inte påverka närliggande vattentäkter ska det vara minst 20 meter till dricksvattenbrunnar.

Här kan du läsa mer om att tänka på vid installation av jordvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf, 66.5 kB).

Liksom vid installation av bergvärme från ved-, olja- eller pelletspanna kan ventilationen behövas ses över även i detta fall. Källare och vind blir kallare och bör kontrolleras så att det inte stannar kvar fukt. Även i detta fall måste tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden innan installationen påbörjas.

Luftvärmepump

Det finns tre typer av värmepumpar som tar tillvara på värmen från utomhusluften alternativt förbrukad ventilationsluften. Luftvatten- och luftluftvärmepumpar tar värme från utomhusluften vilket gör att utomhustemperaturen påverkas dess verkningsgrad och värmefaktor. Luftvärmepumpar behöver normalt sett inget kommunalt tillstånd.

Luft-vattenvärmepump

Värmen som utvinns ur uteluften överförs till det vattenburna värmesystemet, även tappvarmvattnet kan värmas av värmepumpen.

Att tänka på:

 • Behövs en back-up system, när utomhusluften blir kallare minskas effekten på pumpen
 • Sker ett byte från ved-, olja- eller pelletspanna bör ventilationen ses över, speciellt i källare och på vind där annars fukt kan stanna kvar.
 • Det bildas rimfrost i utomhusdelen vilken med jämna mellanrum smälter bort, se till att smältvattnet kan ledas bort för att undvika isbildning
 • Kan medföra en del ljud, tänk därför på placering av utomhusdelen så inte grannar störs 

Luft-luftvärmepump

Liksom luft-vattenvärmepumpen tas här  värmen från uteluften, men istället för att överföras till ett vattensystem omvandlas den till varmluft som blåses ut i huset. För att detta system ska fungera optimalt bör huset ha en öppen planlösning, annars kan varmluften hindras från att spridas i hela huset.

Den här typen av värmepump är ett kompliment till annan uppvärmning och hur mycket man kommer kunna spara beror väldigt mycket på hur väl värmen kan sprida sig i huset. Grovt räknat tappar man 2 grader för varje tröskel varmluften måste transporteras över. Detta system värmer alltså bara inomhusluften, inte vattnet i radiatorerna, och då heller inte tappvarmvattnet.

Att tänka på:

 • Kolla att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar som de ska
 • Kan medföra en del buller, tänk på placering av både utomhus- och inomhusdelarna att det inte stör någon
 • Se till att ta hand om kondensvattnet som bildas i utomhusdelen

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen i ventilationsluften som lämnar huset, detta kräver att det är mekanisk ventilation.

Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till det vattenburna uppvärmningssystemet och/eller till varmvattenberedning.

Vid alla typer av installationer rekommenderas att ta in offerter från flera leverantörer, minst tre olika men gärna fler.

Mer information om värmepumpar hittar du på Energimyndighetens sida om respektive värmepump:

Du kan även kontakta Tanums kommuns energi- och klimatrådgivare Roger Stenström, 0525-69 73 19, roger.stenstrom@uddevalla.se eller Jenny Olsson, 0522-69 73 42 jenny.c.olsson@uddevalla.se för kostnadsfri och opartisk energirådgivning.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Energirådgivning

Tel. 0525-181 40
Fax. 0525-183 07

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede