Stöd och bidrag

Pengar

Solcellsbidrag

Statligt bidrag för installation av solceller, vilket gäller företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Från och med 1 januari 2015 gäller nya stödnivåer:

  • För privatpersoner högst 20 procent
  • För företag högst 30 procent

Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kr och de stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar inkomna innan 1 januari 2015 gäller tidigare stödnivån på 35 procent.

Ansökningar görs genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till Länsstyrelsen i ditt länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alternativt göra en digital ansökan på Boverkets e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer på Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnyelsebar el få skattereduktion för den överskottsel som skickas ut på elnätet. Reduktionen är 60 öre/kWh, maximalt 18 000 kr/år. För att klassas som mikroproducent får man inte producera mer el än vad man gör av med per år.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ROT-avdrag

ROT-avdrag kan sökas för flera energiförbättrande åtgärder, bland annat för installation av värmepump eller solceller. ROT-avdrag får inte kombineras med det statliga stödet för solceller.

Avdraget är 30 procent av arbetskostnaden, med en maxgräns på 50 000 kr/år och person.

ROT-avdraget för installation av solceller är 9 procent på totalkostnaden.

Ansökan görs på länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSkatteverket hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Energirådgivning

Telefon 0525-181 40
Fax 0525-183 07

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede