Enkel nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område kallas för enkel nybyggnadskarta.

Enkel nybyggnadskarta är en karta som redovisar fastighetens gränser, angränsande fastighet, befintlig byggnation, rättigheter, inmätta höjder. Kartan tas fram genom utdrag från Lantmäteriet, kommunens primärkarta samt genom fältarbete på plats såsom inmätning, utsättning av höjd fix etcetera. Då detaljpan saknas sker ingen redovisning av planbestämelser såsom prickmark.

Kartan är till för dig så du kan redovisa läget av planerad byggnation när du söker bygglov. Bygglovsavdelningen kan ställa krav på enkelnybyggnadskarta utanför detaljplanerat område om dom behöver det för att göra sin bedömning, Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att få reda på vilket underlag du behöver.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Plan- och kartavdelningen

0525-183 75

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede