Enkel nybyggnadskarta

Utanför detaljplanelagt område tas kartan fram med den informationen som bygglovsavdelningen behöver för att kunna ta ett korrekt beslut. Det är bygglovshanläggaren som bestämmer vad för information som skall finnas med. Då detaljpan saknas sker dock ingen redovisning av planbestämelser såsom prickmark.