Bygglovsbefriade åtgärder

Översikt över bygglovsbefriade åtgärder

Kiran Maini Gerhardsson/Boverket

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder som kan utföras utan att söka bygglov.

Det gäller t.ex. friggebodar, tillbyggnader eller skyddade uteplatser.

Vissa åtgärder kan kräva anmälan och man ska invänta ett startbesked.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan dock kan strandskyddsdispens eller tillstånd inom landskapsbildsskydd krävas.
Undersök gärna detta med oss innan du lämnar in din anmälan.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Obokade besök

Mån-Fre 9:00-12:00