Nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll

Vid ansökan om bygglov för ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten, och inom detaljplanerade områden ska situationsplanen i de fall ansökan avser nybyggnad av bostads- och fritidshus vara grundad på en nybyggnadskarta. I vissa fall kan det även krävas en nybyggnadskarta för andra åtgärder än bostadsbebyggelse samt för åtgärder inom sammanhållen bebyggelse. Det är i slutändan förutsättningarna på platsen som avgör om det krävs en nybyggnadskarta.

Det är viktigt för såväl den sökande som grannar och handläggare att kartunderlaget är tillförlitligt. Den konsult som anlitas för att ta fram en nybyggnadskarta eller genomföra utstakning av nybyggnad och lägeskontroll ska ha färdigheten att utföra uppdragen. Uppdragen kan beställas av kommunens miljö- och byggnadsförvaltning alternativt kan byggherren anlita en konsult med kunskap inom det fastighetsrättsliga området samt grundläggande mätningsteknisk färdighet enligt lantmäteriets rekommendationer.

För denna färdighet krävs:

  • examen från en mätningsteknisk utbildning på minst två år
  • kompletterad med praktisk erfarenhet i minst två år
  • så att summan blir minst fem år

Exempel: två års utbildning och tre års praktisk erfarenhet.

En närmare förklaring av vad som avses med mätningsteknisk utbildning och praktisk erfarenhet finns i dokumenten på lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beställa nybyggnadskarta

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta, utsättning och inmätning (klicka på Boende/Kartor och mätning på sidan du kommer till)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede