Sotningstaxa

Numrering nedan hänför sig till numreringen i sotningstaxan. Beräknad på en timtaxa på 449,96 kr/tim exklusive moms. Taxan gäller från 2018-07-01.

1 OBJEKT I SMÅHUS

Objektstid

Timpris exklusive moms

1.1 Grundavgift

Minuter


1.1.1 Helårsbebott

16,00

120

1.1.2 Fritidsbostad

24,00

180

1.2 Objekt1.2.1.1 Värmepanna olja

25,32

190

1.2.1.1.1 Miljögodkänd

30,32

227

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle

30,32

227

1.2.1.2.1 Miljögodkänd

32,50

244

1.2.2.1 Braskamin

22,50

169

1.2.3.1 Lokaleldstad

20,00

150

1.3 Tilläggsavgift1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m

3,84

29

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m

9,48

71
2 ÖVRIGA OBJEKT2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h

Enl 1.1-2


51 - 100

46,94

352

101 - 150

54,43

408

151 - 200

62,49

469

201 - 250

65,65

492

251 - 300

70,36

528

2.2 sidopanna - 50 Mcal/h

16,18

121

51 - 100

29,47

221

101 - 150

36,96

277

151 - 200

45,02

338

201 - 250

48,18

361

251 - 300

52,89

397

2.3.1 Separat rökkanal

4,00

30

4.2 Hämtning av stege

6,00

45

4.3 Administrationsavgift

9,00

67

4.5 Timersättning

60,00

450
Moms (25%) tillkommer på alla avgifter. Indexreglering av sotningstaxan sker årligen.
Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@swipnet.se
Telefon: 0525-206 20

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede