Sotningstaxa

Taxan gäller från 2020-01-01. Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hela krona.

Sotning och eldstads-rengöringTjänst

Helårshus

Fritidshus

Grundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter.

I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

176

253

Sotning av värmepanna

372

372

Sotning av lokaleldstad

286

286

För varje tillkommande objekt

286286

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

244

321
BrandskyddskontrollGrundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

395

566

Första objekt som skall kontrolleras

519

519

För varje tillkommande objekt

228

228

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

790

1132
Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Timkostnad/kr


Brandskyddskontroll

684


Sotning/Rengöring

458


Bilkostnad/km

3,25


Administrativ kostnad/tillfälle

67


Moms (25%) tillkommer på alla avgifter.

Bilkostnad resekostnad, adminstrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning tillkommer på samtliga arbeten.

För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor debiteras ersättning per man och timme

I de fall en sotning eller brandskyddskontroll beställs extra eller utförs utanför ordinarie tur debiteras ersättning per man och timme

Taxan är beslutad av fullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@swipnet.se
Telefon: 0525-206 20

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede