Sotningstaxa

Taxan gäller från 2022-04-01. Objektpriser vid nedan angivet timpris avrundas till närmaste hela krona.

Sotning och eldstads-rengöringTjänst

Helårshus

Fritidshus

Grundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter.

I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

187

266

Sotning av värmepanna

393

393

Sotning av lokaleldstad

302

302

För varje tillkommande objekt

302302

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

258

339
BrandskyddskontrollGrundavgift

(Tillkommer samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.)

416

597

Första objekt som skall kontrolleras

542

542

För varje tillkommande objekt

241

241

Förgävesbesök

(Om fastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras grundavgift, väntetid och administrativ kostnad.)

832

1 194
Övriga sotnings- och rengöringsarbeten

Timkostnad/kr


Brandskyddskontroll

722


Sotning/Rengöring

483


Bilkostnad/km

3,45


Administrativ kostnad/tillfälle

72


Stoftsugare

70Moms (25 procent) tillkommer på alla avgifter.

Bilkostnad, resekostnad, adminstrativa avgifter, förbrukningsmateriel samt kostnad för teknisk utrustning tillkommer på samtliga arbeten.

För imkanaler i restauranger och storkök och övriga värmepannor debiteras ersättning per man och timme.

I de fall en sotning eller brandskyddskontroll beställs extra eller utförs utanför ordinarie tur debiteras ersättning per man och timme. Samt den faktiska kostnaden för omhändertagande och distribution av sot- och imkanalsfett.

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av A.Hj skorstensfejeri i Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor

A.Hj skorstensfejeri i Tanum AB
Riksvägen 140
457 31 Tanumshede
Telefon: 0525-206 20
E-post: info@skorstensfejaren.com
Hemsida: www.skorstensfejaren.comLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Telefontid: 08.30-12.30 Övrig tid telefonsvarare

Skorstensfejarmästare

Steiner Hassellöf
Jourtelefon: 070-238 23 33

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede