Sotningstaxa

Numrering nedan hänför sig till numreringen i sotningstaxan. Beräknad på en timtaxa på 427,73 kr/tim exklusive moms. Taxan gäller från 2017-10-01.

1 OBJEKT I SMÅHUS

Objektstid

Timpris exkl moms

1.1 Grundavgift

Minuter

 

1.1.1 Helårsbebott

16,00

118

1.1.2 Fritidsbostad

24,00

177

1.2 Objekt

  

1.2.1.1 Värmepanna olja

25,32

186

1.2.1.1.1 Miljögodkänd

30,32

223

1.2.1.2 Värmepanna fast bränsle

30,32

223

1.2.1.2.1 Miljögodkänd

32,50

239

1.2.2.1 Braskamin

22,50

165

1.2.3.1 Lokaleldstad

20,00

147

1.3 Tilläggsavgift

  

1.3.1.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m

3,84

28

1.3.1.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m

9,48

70

   

2 ÖVRIGA OBJEKT

  

2.2 Värmepanna - 50 Mcal/h

Enl 1.1-2

 

51 - 100

46,94

345

101 - 150

54,43

400

151 - 200

62,49

460

201 - 250

65,65

483

251 - 300

70,36

518

2.2 sidopanna - 50 Mcal/h

16,18

119

51 - 100

29,47

217

101 - 150

36,96

272

151 - 200

45,02

331

201 - 250

48,18

354

251 - 300

52,89

389

2.3.1 Separat rökkanal

4,00

29

4.2 Hämtning av stege

6,00

44

4.3 Administrationsavgift

9,00

66

4.5 Timersättning

60,00

441

   

Moms (25%) tillkommer på alla avgifter. Indexreglering av sotningstaxan sker årligen.

 

 


Sotningsverksamheten i Tanums kommun bedrivs på entreprenad av Sotarna i Strömstad/Tanum AB. Verksamheten regleras av bestämmelserna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt en till lagen knuten förordning (2003:789).

Kontakt vid frågor
Sotarna i Strömstad och Tanum AB
Storemyrsvägen 6
457 31 Tanumshede
E-post: sotarnaistromstad@swipnet.se
Telefon: 0525-206 20

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede