Taxa för brandskyddskontroll

Tillämpningsområde Tanums kommun

Taxan gäller från och med 2021-01-01.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter exklusive moms.

Objekt i småhus

Exklusive moms

Grundavgift

Kronor

Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa och fordon.


Helårshus

407

Fritidshus

584Första objekt som skall kontrolleras


Helårshus

530

Fritidshus

530För varje tillkommande objekt


Helårshus

235

Fritidshus

235Förgävesavgift


Omfastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.


Helårshus

814

Fritidshus

1 168


Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede