Taxa för brandskyddskontroll

Tillämpningsområde Tanums kommun

Taxan gäller från och med 2020-01-01.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter exklusive moms.

Objekt i småhus

Exklusive moms

Grundavgift

Kronor

Tillkommer på samtliga fastigheter. I avgiften ingår kostnad för administration, resa och fordon.


Helårshus

395

Fritidshus

566Första objekt som skall kontrolleras


Helårshus

519

Fritidshus

519För varje tillkommande objekt


Helårshus

228

Fritidshus

228Förgävesavgift


Omfastigheten trots avisering ej är tillgänglig debiteras dubbel grundavgift.


Helårshus

790

Fritidshus

1132

 

Taxan är beslutad av kommunfullmäktige i Tanums kommun och justeras årligen enligt det index som årligen fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede