Taxa för brandskyddskontroll

Tillämpningsområde Tanums kommun

Taxan gäller från och med 2018-07-01.
För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Angivna avgifter exklusive moms.

Timpris exklusive moms är 660,31 kronor.

1.

Objekt i småhus

Exkl moms

1.1

Grundavgift

Kronor

 

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll

 
 

Helårsbebott hus 20 min (Timpris enl 4.4, 20/60 x pris)

220,10

 

Fritidshus 20 min (Timpris 20/60 x pris)

220,10

 

 

 

 

Alternativ A

 

1.2

Kontrollavgift

 

 

Fastbränsleeldad värmepanna (45/60xpris)

495,24

 

Oljeeldad värmepanna (45/60xpris)

495,24

 

Lokaleldstad (45/60xpris)

495,24

 

 

 

 

Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten

 

 

Fastbränsleeldad värmepanna (19/60xpris)

209,10

 

Oljeeldad värmepanna (19/60xpris)

209,10

 

Lokaleldstad (19/60xpris)

209,10

 

 

 

 

Kontroll av tillkommande objekt på annan skorsten

 

 

Fastbränsleeldad värmepanna (45/60xpris)

495,24

 

Oljeeldad värmepanna (45/60xpris)

495,24

 

Lokaleldstad (45/60xpris)

495,24

 

 

 

1.3.

För kontroll genom temperaturmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, anges i 4.3.

 

 

 

 

 

Alternativ B

 

1.2.

Kontrollavgift

 

 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

 

 

 

 

2.

Övriga objekt

 

2.1.

Kontrollavgift

 

 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.3.

 

 

 

 

3.

Avgift för efterkontroll

 

 

För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår

ersättning med pris som anges i 4.3 samt transportersättning

 

 

 

 

4.

Särskilda bestämmelser

 

4.1.

För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie

avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår extra avgift

för återbesök enligt 4.1. Härjämte utgår ersättning enligt ordinarie taxa för

brandskyddskontrollen.

110,05

 

 

 

4.2.

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

 

 

 

 

4.3

Timersättning utgår per man med

660,31

 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.

 

 


 

 

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden.

 

 

 

 

4.4

I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och

förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen

 

 

 

 

5.

Indexreglering av taxan

 

 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Sveriges Kommuner § Landsting och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

 

 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede