Planer för nya bostäder

Bostäderna är fördelade på olika upplåtelseformer: hyreslägenheter, ägarlägenheter/bostadsrätter och tomter för enbostadshus.

Detaljplanerna befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om antagen detaljplan. Detaljplanenra är initierade av privata intressenter samt kommunen eller kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB.

Här kan du följa pågående detaljplaner.

Tomtkö

Kommunen har tomtkö till en del av samhällena; Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Resö. Tanums kommun är nu inne i en process där en avveckling av tomtkön pågår.

Här finns mer information om tomtkön.

Nedan följer en lista med pågående bostadsplanering från norr till söder.

Årtalet anger när detaljplanen kan vara klar eller när utbyggnad startar. Detta är en uppskattning om framtida händelser vilket innebär att prognoserna kan komma att ändras.

Förkortningar: TBAB=Tanums Bostäder AB

Resö
Resö 3:12, 3:13

privat/kommunal

cirka 25 tomter

Planering pågår

Sannäs
Mjölkeröd

privat

cirka 21 tomter

Oklart

Lur
Östad
Tanumshede
Vinbäck

kommunal

10 tomter

Lediga tomter kvartal 2, 2023

Centrum Kattedaben

privat

cirka 35 lägenheter

Oklart

Postvägen

TBAB

cirka 30-40 lägenheter

Oklart

Hedeskogsvägen påbyggnad

TBAB

25 lägenheter

Oklart

Tanum 1:3

TBAB

25 lägenheter

Oklart

Grebbestad
Siljevi Bocken

kommunal

2 tomter

Oklart

Gissleröd

kommunal

1 tomt

 

Anneberg

TBAB

50 lägenheter

Oklart

Kuseröd 1:2, 1:3

TBAB

25 lägenheter

Oklart

Bocken

TBAB

lägenheter

Oklart

Greby

privat

cirka 10 tomter

Lediga tomter

Ertseröd 1:3

privat

40 bostäder

Lediga tomter

Ertseröd 1:5, 1:7

privat

21 tomter

Lediga tomter

Ulmekärr 1:3

privat

cirka 25 tomter

Planering pågår

Grebbestad 2:291

privat

parhus/tomter

Oklart

Havstenssund
Kämpersvik
Kämperöd, infarten

privat

28 tomter, 10 lägenheter

Oklart

Vik 1:128, 1:99 med flera

privat

cirka 40 tomter

Planering pågår

Fjällbacka
Flig 1:6

kommunal/tomtkö

25 tomter

Försäljning 2024

Lunnemyren

privat/kommunal

100 bostäder

Planering pågår

Vetteberget etapp 3

kommunal/tomtkö

cirka 15 tomter

Planering pågår

Långsjö
Västra Veddökilen

privat

tomter

Oklart

Östra Veddökilen

privat

tomter

Planering pågår

Kville
Rabbalshede
Hamburgsund
Skäret

privat


Lediga tomter

Humleviken

privat

tomter

Lediga tomter

Hamburgsund 13:22 med flera

privat/kommunal

tomter, lägenehter, radhus

Planering pågår

Svenneby
Andreastorpet

privat

lägenheter

Oklart


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede