Planer för nya bostäder

Bostäderna är fördelade på olika upplåtelseformer: hyreslägenheter, ägarlägenheter/bostadsrätter och tomter för enbostadshus.

Detaljplanerna befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om antagen detaljplan. Detaljplanenra är initierade av privata intressenter samt kommunen eller kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB.

Här kan du följa pågående detaljplaner.

Tomtkö

Kommunen har tomtkö till en del av samhällena; Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Resö. Tanums kommun är nu inne i en process där en avveckling av tomtkön pågår.

Här finns mer information om tomtkön.

Nedan följer en lista med pågående bostadsplanering från norr till söder.

Årtalet anger när detaljplanen kan vara klar eller när utbyggnad startar. Detta är en uppskattning om framtida händelser vilket innebär att prognoserna kan komma att ändras.

Förkortningar:

lgh=hyreslägenheter, brf=bostadsrätter, äglgh=ägarlägenheter,
kom. tomter=kommunala tomter, TBAB=Tanums Bostäder AB

Resö

 

 

 

Resö 3:12, 3:13 m fl

 

15 kom. tomter

Oklart

 

privat

13 tomter

2018-19

 Resö 8:69

privat

6 lgh

2018

 

 

 

 

Sannäs

 

 

 

 Mjölkeröd 1:1

privat

21 tomter

2018

 

 

 

 

Lur

 

 

 

Kommunala tomter

 

3 tomter

Lediga tomter

 

 

 

 

Östad

 

 

 

Kommunala tomter

 

5 kom. tomter

Lediga tomter

 

 

 

 

Tanumshede

 

 

 

Vinbäck

 

10 kom. tomter

Lediga tomter

Centrum Kattedaben

privat

55 äglgh

2018-19

 

privat

15 lgh

2018-19

Postvägen

TBAB

20 lgh, 30 äglgh

2019-

Hedeskogsvägen påbyggnad

TBAB

30 lgh

2020

Tanum 1:3

TBAB

30 lgh

2018

 Säm

privat/kommunal

300- lgh blandat, tomter

2019-2025

 

 

 

 

Grebbestad

 

 

 

Gissleröd

 

8 kom. tomter

Lediga tomter

Anneberg

TBAB

17 tomter

2018

Anneberg

TBAB

20 lgh, 30 äglgh

2015

Kuseröd 1:2, 1:3

TBAB

24 äglgh

2018

Kuseröd 1:2, 1:3

privat

11 tomter

2018

Bocken

TBAB

lgh, äglgh

2018

Tanums-Rörvik 1:101

privat

14 tomter

2018

Tanums-Rörvik 1:56

privat

13 tomter

2018

Greby

privat

15 tomter

2019

Ertseröd 1:3

privat

21 tomter

2018

Ertseröd 1:5, 1:7

privat

20 tomter

2018

Ulmekärr 1:3

privat

25 tomter

2020

Gissleröd/Ulmekärr

privat

brf, tomter

Lediga tomter

Grebbestad 2:291

privat

10 tomter

2017

 

 

 

 

Havstenssund

 

 

 

Badberget

 

6 kom. tomter

2017

 

 

 

 

Kämpersvik

 

 

 

Kämperöd, infarten

privat

28 tomter, 10 äglgh

2018

Tanums-Ejgde Vik S:1

privat

 

Lediga tomter

 

 

 

 

Fjällbacka

 

 

 

Slänten

 

23 kom. tomter

2018

Håkebacken

TBAB

äglgh

Lediga lägenheter

Kyrkskolan

TBAB

lgh

2014

Vetteberget

 

15 kom. tomter

2020

Flig 1:6

privat

25 tomter

2019

Brisen

privat

20 äglgh

Lediga lägenheter

Fjällbacka 171:2 m fl

privat

äglgh

Lediga lägenheter

Långsjö

privat

15 lgh, tomter

2019

Lunnemyren

privat/kommunal

>50 lgh, tomter

2019

Vetteberget


15 kom. tomter

Oklart

 

 

 

 

Kville

 

 

 

Kommunala tomter

 

1 kom. tomt

Ledig tomt

 

 

 

 

Rabbalshede

 

 

 

Kommunala tomter

 

 

Lediga tomter

 

 

 

 

Hamburgsund

 

 

 

Norgård 2:156

 

4 kom. tomter

2018

Hökeberget

privat

tomter

Lediga tomter

Norgård 2:10

privat

5 tomter

2018

Skäret

privat

70 tomter

Lediga tomter

Humleviken

privat

20 tomter

2019

Hamburgsund 13:22 m fl

privat/kommunal

30 tomter

2020

 

 

 

 

Gerlesborg

 

 

 

Andreastorpet

 

14 kom. tomter

2018


Totalt:

Cirka 1000


 

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede