Planer för nya bostäder

Bostäderna är fördelade på olika upplåtelseformer: hyreslägenheter, ägarlägenheter/bostadsrätter och tomter för enbostadshus.

Detaljplanerna befinner sig i olika stadier av den process som leder till beslut om antagen detaljplan. Detaljplanenra är initierade av privata intressenter samt kommunen eller kommunens bostadsbolag Tanums Bostäder AB.

Här kan du följa pågående detaljplaner.

Tomtkö

Kommunen har tomtkö till en del av samhällena; Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Resö. Tanums kommun är nu inne i en process där en avveckling av tomtkön pågår.

Här finns mer information om tomtkön.

Nedan följer en lista med pågående bostadsplanering från norr till söder.

Årtalet anger när detaljplanen kan vara klar eller när utbyggnad startar. Detta är en uppskattning om framtida händelser vilket innebär att prognoserna kan komma att ändras.

Förkortningar:
lgh=hyreslägenheter, ägarlgh=ägarlägenheter, TBAB=Tanums Bostäder AB

Resö
Resö 3:12, 3:13

privat/kommun

cirka 25 tomter

Planering pågår

Resö 8:69

privat

6 lägenheter

Oklart

Sannäs
Mjölkeröd 1:1

privat

21 tomter

Oklart

Lur
Östad
Tanumshede
Vinbäck

kommun

9 tomter

Lediga tomter

Centrum Kattedaben

privat

55 ägarlgh

Oklart


privat

15 lgh

Oklart

Postvägen

TBAB

20 lgh, 30 ägarlgh

Oklart

Hedeskogsvägen påbyggnad

TBAB

30 lgh

Oklart

Tanum 1:3

TBAB

30 lgh

Oklart

Säm

privat/kommunal

lgh, tomter

Planering pågår

Grebbestad
Gissleröd

kommun

2 tomter

Lediga tomter

Anneberg

TBAB

17 tomter

Oklart

Anneberg

TBAB

50 lgh, ägarlgh

Oklart

Kuseröd 1:2, 1:3

TBAB

24 ägarlgh

Oklart

Kuseröd 1:2, 1:3

privat

11 tomter

Oklart

Bocken

TBAB

lgh, ägarlgh

Oklart

Tanums-Rörvik 1:56

privat

12 tomter

Oklart

Greby

privat

cirka 10 tomter

Lediga tomter

Ertseröd 1:3

privat

21 tomter

Lediga tomter

Ertseröd 1:5, 1:7

privat

21 tomter

Planering pågår

Ulmekärr 1:3

privat

cirka 25 tomter

Oklart

Grebbestad 2:291

privat

parhus/tomter

Oklart

Havstenssund

 kommun

1 tomter

Lediga tomter

Kämpersvik
Kämperöd, infarten

privat

28 tomter, 10 ägarlgh

2019

Tanums-Ejgde

privat


Lediga tomter

Fjällbacka
Slänten

 kommun/tomtkön

23 tomter

2019-20

Flig

privat

cirka 25 tomter

Planering pågår

Brisen

privat

bostadsrätter

Lediga lägenheter

Lunnemyren

privat/kommun

lgh, tomter

Planering pågår

Vetteberget

kommun/tomtkön

cirka 15 tomter

Oklart

Långsjö

privat

tomter

Planering pågår

Kville

 kommun

1 tomt

Ledig tomt

Rabbalshede

 kommun


Lediga tomter

Hamburgsund
Hamburgö

kommun

4 tomter

tomtkön

Skäret

privat


Lediga tomter

Humleviken

privat

tomter

Planering pågår

Hamburgsund 13:22 m fl

privat/kommun

tomter

Planering pågår

Svenneby
Andreastorpet

kommun

tomter, lgh

Planering pågår


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede