Tomtpriserna i Tanums kommun

Fastställda av tekniska nämnden 2016-11-24, § 149

Är du intresserad av en kommunal tomt, ta kontakt med mark- och exploateringsavdelningen, 0525-180 00.

Skriv tabellbeskrivning här

Område

Tomtpriser 2023

Antal lediga

Tanumshede

250 000 kronor

1 styck

Kville


Inga lediga

Rabbalshede


Inga lediga

Östad

95 000 kronor/styck

2 stycken

Lur


Inga lediga

Grebbestad


Inga lediga

Havstenssund


Inga lediga

Hamburgsund


Inga lediga


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede