Tomter nu även via mäklare

Anne-Marie och Martin Palmhagen räknar med att flytta in i sitt nybygge i Grönemad vid midsommartid. Den kommunala tomten vid Amiralsvägen i Grönemad köpte de efter att ha stått i tomtkön. Nu kan kommunala tomter även köpas via mäklare.

-Det blir jättebra här. Vi är nog inga lägenhetsmänniskor, säger Martin Palmhagen.

Martin och Anne-Marie Palmhagen undertecknar avtal på en småhustomt.

Anne-Marie och Martin Palmhagen, glada nya innehavare av kommunal tomt på Amiralsvägen. De fick sitt köpebrev efter att ha uppfyllt alla villkoren i de gamla tomtköreglerna. Numera är reglerna ändrade och kommunala tomter säljs även via mäklare.

Han och hans fru flyttade för fyra år sedan från villa i Dingle till lägenhetsboende i Grebbestad, först i en bostadsrätt nära Hamnplan.

-Lite mycket liv i centrum sommartid, tycker Anne-Marie Palmhagen.

Nu ser de fram emot att återgå till lugnet i ett villaboende utanför centrum, men på gång- och cykelavstånd både dit och till badstrand.

Anne-Marie och Martin Palmhagen stod i tomtkön halvtannat år. Tomtkön är nu på väg att avvecklas. På sikt ska alla kommunala tomter säljas via mäklare, men ännu så länge får tomtköande det första erbjudandet. Osålda tomter går därefter vidare till mäklare.

Drönarbild av området vid Amiralsvägen i Grebbestad. Foto Askengren Fastighetsmäklare

Kommunala tomter vid Amiralsvägen och Västra Hällorna utanför Grebbestad marknadsförs bland annat med foton tagna från ovan, med hjälp av drönare. Foto från Askengren Fastighetsmäklare.

Upphandlad mäklare

I slutet av förra året tecknade kommunen, efter upphandling, avtal med Askengren Fastighetsmäklare. Askengren har börjat marknadsföra ett 30-tal kommunala tomter, däribland ett 
större antal på Vinbäck i Tanumshede och i planområdet Västra Hällorna utanför Grebbestad. Därtill kommer spridda tomter på bland annat Östad och i Rabbalshede.

De kommunägda tomterna marknadsförs på samma sätt som andra tomter och hus, genom både tryckta och digitala kanaler.

Fastighetsmäklare Lotta Hansson är förhoppningsfull om utsikterna att sälja kommunens tomter, även de som ligger en bit från kustbandet.

-Det är till exempel en hel del som hört av sig om Vinbäcksområdet, berättar hon.

Utgångspriset bestäms av kommunen, efter en marknadsmässig bedömning.

-Men budgivning kan innebära att slutpriset blir ett annat, förklarar Lotta Hansson.

Fler tomter på gång

Arbete pågår med att ta fram fler kommunala tomter. Så länge tomtkön finns kvar erbjuds dessa nya tomter också i första hand de köande för respektive område.

Fyra tomter på Hamburgö är snart klara för försäljning. I Grebbestad är planområdet Anneberg, med plats för både villor och flerbostadshus, färdigt att byggas ut. Kommunala Tanums Bostäder AB svarar för utbyggnaden. I Fjällbacka väntas de första tomterna i Släntenområdet, totalt cirka 23, vara klara att bjudas ut 2019-2020.

Reglerna för tomtkön är förändrade sedan i fjol. Nya köanden tas inte längre emot. De som är kvar får bara köa för ett område och den som tackar nej till ett erbjudande avregistreras.

Martin och Anne-Marie utanför sitt hus.

Det nybygge som Anne-Marie och
Martin Palmhagen ser fram emot att
flytta in i är i ett enplanshus med
garage som rymmer både bil och verk-
stad. Tomten utgörs av hällmark, där
de till sin glädje upptäckt att vatten
samlas i en liten naturlig damm.

Bofasta grannar

Anne-Marie och Martin Palmhagen tecknade sig för tomten på Amiralsvägen när de gamla reglerna gällde. För att kunna avsluta köpet ställdes då krav på att ha påbörjat bygget inom viss tid, en tidspress som upplevdes som lite stressande.

De gamla reglerna krävde även folkbokföring.

-Att folk bygger och bor, blir bofasta, är en klar fördel, tycker Anne-Marie och Martin Palmhagen, som värdesätter att alla som hittills köpt tomt på Amiralsvägen är bofasta.

Fakta kommunal tomtförsäljning

Tanums kommunfullmäktige beslöt 27 mars 2017 om nya regler för tomtkön och försäljning av småhustomter. Reglerna innebär bland annat att tomter som erbjudits tomtkön, men inte sålts, ska förmedlas av mäklare. Tomtkön avvecklas på sikt.

I tomtkön finns idag 78 personer. Fördelningen på områden är: 75 i Fjällbacka och 3 på Resö.

Kommunens arbete med detaljplaner, för såväl kommunala som privata bostadsområden, kan följas på kommunens hemsida. Här kan du se vilka detaljplaner som är på gång.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Gatu- och projektavdelningen

0525-180 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede