Byggnadsvårdspris

Conny Jerer

Byggnadsvårdspris 2017

Arkitekt Conny Jerer, Svenneby

Conny Jerer är utbildad arkitekt och har under sin långa verksamma tid medverkat till att värna den äldre bebyggelsen med särskild tyngdpunkt på den inom Tanums kommun. Conny Jerers stora engagemang i frågan avspeglar sig i att han dels varit delaktig i flera av de byggnadsvårdande projekt som tilldelats byggnadsvårdspriset för Tanums kommun. Vidare har han varit initiativtagare till, och inledningsvis medverkat i, inventeringen av den kulturhistoriska bebyggelsen för kommunens kustorter som genomförts från 2006 och framåt.

Conny Jerer har visat stort engagemang i värnandet av äldre byggtekniker och varit en varm förespråkare för ekologiskt byggande, däribland byggande med halm och lera, tekniker som han själv varit engagerad i att dokumentera och förvalta kunskapen kring.

Conny Jerer har i sin professionella roll som arkitekt såväl som i rent ideell verksamhet lyft frågan kring det långsiktiga förvaltandet av vårt byggda kulturarv och vår lokala byggnadstradition och medverkat till att skapa engagemang kring detta hos många. Conny Jerers engagemang har haft stor betydelse för utvecklingen av arbetet med byggnadsvård i Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9.00-12.00

Tid för obokade besök

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede