Urinvillkor

1. Lämplig mark för spridning skall finnas på fastigheten. Det vill säga tillräcklig jordmån, jordtyp och växtlighet till exempel jordbruksmark, blommor, gräsmattor, buskar med mera. Vid spridning på grönsaksland bör urinen myllas ned.

2. Koncentrerad urin bör spädas cirka åtta gånger vid spridning på växtlighet och med fördel spridas på kvällar för att minska avdunstning.

3. Den utspädda urinen bör spridas under vegetationsperioden.

4. Spridning får ej ske så att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

5. Spridning av urin får inte ske närmare än 100 meter från vattentäkt eller 50 meter från vattendrag.

6. Inom en vecka efter utförd tömning ska anmälan ske till miljö- och byggnadsnämnden (gäller fastigheter som lagrar urin i sluten tank, ej vid installation av urinseparerande mulltoaletter med liten urinbehållare).

7. För rengöring av toaletten skall endast miljöanpassade rengöringsmedel användas annars riskerar urinen innehålla giftiga ämnen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede