Slam och latrin

Rambo AB utför slamsugningen i Tanums kommun. Tömning beställs på telefonnummer 0523-66 77 00. Vill du veta mer följ länken nedan.

Eget omhändertagande av slam

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av kommunen i enlighet med Avfallsföreskrifter för Tanums kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ibland vill man av olika orsaker själv ta hand om slammet, vilket kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Ägare eller arrendator av jordbruksfastighet kan få tillstånd till eget omhändertagande av slam för spridning på åkermark. Även fastighetsägare till intilliggande fastigheter till sådan jordbruksfastighet kan få tillstånd till slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg.

Tömning av slamavskiljare och eget omhändertagande av slam på fastighet kan efter prövning i miljö- och byggnadsnämnden tillåtas under förutsättning av följande slamvillkor uppfylls.

Tömning av urintank och eget omhändertagande av urin på fastighet kan efter prövning av miljö- och byggnadsnämnden tillåtas under förutsättning att följande urinvillkor samtidigt uppfylls.

Blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam och/eller urin.

Eget omhändertagande av avloppsfraktion beviljas som längst 5 år i taget.

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede