Slam och latrin

Rambo AB utför slamsugningen i Tanums kommun. Tömning beställs på telefonnummer 0523-66 77 00. Vill du veta mer följ länken nedan.

Att ta hand om slammet själv

Slam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas av kommunen i enlighet med Avfallsföreskrifter för Tanums kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ibland vill man av olika orsaker själv ta hand om slammet, något som kräver tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Ägare eller arrendator av jordbruksfastighet kan få tillstånd till eget omhändertagande av slam för spridning på åkermark. Även ägare till fastigheter intill en sådan jordbruksfastighet kan få tillstånd till slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg.

Tömning av slamavskiljare och eget omhändertagande av slam på fastighet kan efter prövning i miljö- och byggnadsnämnden tillåtas under förutsättning av följande slamvillkor uppfylls.

Tömning av urintank och eget omhändertagande av urin på fastighet kan efter prövning av miljö- och byggnadsnämnden tillåtas under förutsättning att följande urinvillkor samtidigt uppfylls.

Blankett för ansökan om eget omhändertagande av slam och/eller urin.

Eget omhändertagande beviljas som längst 5 år i taget.

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede