Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Rambo AB

Avfall och återvinning
0523-66 77 00 under
ordinarie kontorstid
(8-12, 13-16)

kundservice@rambo.se

Slamsugning
Tel. 0523-66 77 00

Vatten och avlopp
Tanums kommun, VA-
avdelningen, 0525-180 00

Besöksadress

Södra Hamngatan 6
453 80 Lysekil

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede