Aktuellt i Tanums kommun https://www.tanum.se/templatesfortanumskommun/specialmallar/startsida2015.91.649aa1c14fcb7683321cb3e.html sv Tanums kommun SiteVision 4.5.5.1 Eldningsförbud Tue, 23 Apr 2019 16:22:52 +0200 Eldningsförbud gäller i Strömstad-Tanum-Sotenäs kommuner från 23 april, då brandrisken just nu är hög eller mycket hög. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/eldningsforbud.5.391bfcee1633a1fa4bd71088.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/eldningsforbud.5.391bfcee1633a1fa4bd71088.html Vintern rasat ut... Mon, 22 Apr 2019 07:30:00 +0200 Våren hälsas välkommen i ord och ton på flera platser runt om i kommunen Valborgsmässoafton, tisdag 30 april. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/vinternrasatut.5.634e06d7162cafae3c6b8a2.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/vinternrasatut.5.634e06d7162cafae3c6b8a2.html Växelbyte på norra Bohusbanan Sun, 21 Apr 2019 11:00:00 +0200 Trafikverket kommer utföra växelbyte, flytt av växlar och förlängning av spår i bland annat Tanum. Mellan 27 maj och 14 juni kommer arbetet att pågå. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/vaxelbytepanorrabohusbanan.5.135cc93e1692afe2af958e05.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/vaxelbytepanorrabohusbanan.5.135cc93e1692afe2af958e05.html Ny utställning i Galleri Ranrike Thu, 18 Apr 2019 15:00:00 +0200 Per Joel Andersson visar sitt måleri i Galleri Ranrike den 26 april till 31 maj. Välkommen på vernissage fredagen den 26 april klockan 14.00. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/nyutstallningigalleriranrike.5.58a1213116a1838cc7c7df25.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/nyutstallningigalleriranrike.5.58a1213116a1838cc7c7df25.html Turné för Tanums mest tongivande skola Thu, 18 Apr 2019 07:00:00 +0200 Tanums mest tongivande skola drar på turné i Europa och förberedelserna är i fullgång. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/turnefortanumsmesttongivandeskola.5.1a8931c016a0ef43f0bd1ea.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/turnefortanumsmesttongivandeskola.5.1a8931c016a0ef43f0bd1ea.html Har du en verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken? Wed, 17 Apr 2019 09:23:09 +0200 Driver du en sådan verksamhet, då skulle vi gärna vilja få era inspel på hur vi kan anpassa en ny taxemodell. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/harduenverksamhetsomklassassommiljofarligverksamhetenligtmiljobalken.5.5ef18cf316a0f276d51df966.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/harduenverksamhetsomklassassommiljofarligverksamhetenligtmiljobalken.5.5ef18cf316a0f276d51df966.html Kommunala aktivitetsansvaret Fri, 12 Apr 2019 09:21:59 +0200 Är eller har du en ungdom som sitter hemma, har inget jobb eller är undersysselsatt på något sätt? https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/kommunalaaktivitetsansvaret.5.22f2132a16a07f0282c4903a.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/kommunalaaktivitetsansvaret.5.22f2132a16a07f0282c4903a.html Företagen ger kommunen bättre betyg Thu, 11 Apr 2019 15:10:08 +0200 Tanum tar stora kliv mot ett bättre företagsklimat. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) har presenterat undersökningen "Insikt", en mätning som ger oss en indikation på hur företagen upplever kommunens servicenivå i myndighetsområdena. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/foretagengerkommunenbattrebetyg.5.13469ff5169f47775efdc725.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/foretagengerkommunenbattrebetyg.5.13469ff5169f47775efdc725.html Nordiska kusträddardagen Thu, 11 Apr 2019 09:01:41 +0200 Den 4:e maj är det nordiska kusträddardagen. Alla som vill vara med att städa vår vackra kust är välkomna till oss på Återbruket. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/nordiskakustraddardagen.5.22f2132a16a07f0282c317c6.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/nordiskakustraddardagen.5.22f2132a16a07f0282c317c6.html PTS bredbandskartläggning 2018 Mon, 08 Apr 2019 15:50:11 +0200 Undersökningen visar att täckningsgraden i Tanum står sig bra mot andra kommuner. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/ptsbredbandskartlaggning2018.5.39225d1169f484be0e54fd0.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/ptsbredbandskartlaggning2018.5.39225d1169f484be0e54fd0.html Gymnasieelever läsåret 2019/2020 Thu, 04 Apr 2019 16:15:01 +0200 Gymnasieelever om är folkbokförda i Tanums kommun kan inför läsåret 2019/2020 ansöka om skolkort (busskort) alternativt kontantbidrag eller inackorderingsbidrag. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/gymnasieeleverlasaret20192020.5.6e8e0e05162b3d64d94d8a85.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/gymnasieeleverlasaret20192020.5.6e8e0e05162b3d64d94d8a85.html Sommarsimskola 2019 Thu, 04 Apr 2019 14:04:29 +0200 Nu är det dags att anmäla sig till sommarsimskolan. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/sommarsimskola2019.5.1b7cfdee169d883b7ed86f10.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/sommarsimskola2019.5.1b7cfdee169d883b7ed86f10.html Politik i veckan Mon, 01 Apr 2019 08:22:58 +0200 Följ politiken här på tanum.se. Det här händer bland annat under vecka 17. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/politikiveckan.5.1538432c15418d3a4f077b97.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/politikiveckan.5.1538432c15418d3a4f077b97.html Detaljplan i Fjällbacka på samråd Fri, 22 Mar 2019 09:01:25 +0100 Nu pågår samråd av detaljplan för del av Fjällbacka 163:1 med flera, Fjällbacka verksamhetsområde. Senast 25 april vill vi ha dina eventuella synpunkter. https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/detaljplanifjallbackapasamrad.5.215f816816995093ec0851ea.html https://www.tanum.se/kommunpolitik/flernyheter/nyhetsarkiv/detaljplanifjallbackapasamrad.5.215f816816995093ec0851ea.html