Förvaltning delas i två

En förvaltning blir två efter årsskiftet. Kommunens samhällsbyggnadsförvalt-ning ersätts då av två nya förvaltningar.

Peo Johansson, hittills samhällsbygg-nadschef, blir från 1 januari teknisk chef med ansvar för en förvaltning som bland annat rymmer vatten- och avlopps-frågor.

Robert Lundell, nyrekryterad till Tanums kommun, axlar ansvaret för nya miljö- och byggnadsförvaltningen.

Robert Lundell och Peo Johansson

Robert Lundell, till vänster, blir chef för nya miljö- och byggnadsförvaltningen. Peo Johansson byter chefsroll, från samhällsbyggnadsförvaltningen till nya tekniska förvaltningen.

Tror på nyordningen

Båda är övertygade om att nyordningen blir bra.

-Samhällsbyggnad har vuxit till en stor och bred förvaltning. Dessutom finns där en viss jävsproblematik, förklarar Peo Johansson.

Ansvar för till exempel både drift av avloppsreningsverk och kommunens miljötillsyn av verken har setts som problematiskt. Även om det politiska ansvaret legat hos skilda nämnder, miljö- och byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden, har länsstyrelsen ansett organisationen som olämplig.

Särskilda hänsyn och rutiner har tillämpats för att undgå jävsituationer.

-Jag har inte kunnat vara med i vissa diskussioner och det har begränsat mig som förvaltningschef, säger Peo Johansson.

Tydlig gräns

Efter årsskiftet är alla sådana bekymmer undanröjda. Då blir det en tydlig gräns mellan utförare och tillsyn av kommunal verksamhet.

-Vi kommer fortfarande att kunna jobba tätt ihop och dra nytta av varandras kompetenser, utan att ge avkall på våra olika roller, säger Peo Johansson.

Han tror inte att allmänheten kommer att märka så mycket av förändringen.

-Fast Robert kan vara en mer sakkunnig och närvarande chef än vad jag haft möjlighet till, säger han med hänvisning till chefskollegan.

Flyttar

En mer påtaglig förändring blir däremot miljöavdelningens nära förestående flytt till apotekshuset i Tanumshede. Flytten har inget samband med omorganisationen utan beror helt och hållet på att förvaltningen med totalt cirka 25 anställda blivit alltför trångbodd i kommunhuset.

-En nödvändig flytt i det korta perspektivet, säger Robert Lundell.

Kvar i lokalerna i kommunhuset blir plan- och byggavdelningen, som kan komma att delas på två avdelningar.

15-årig epok

Handläggarna på tekniska förvaltningens tre avdelningar (vatten och avlopp, fastighet samt mark och exploatering) och den med miljö- och byggförvaltningen gemensamma administrationen (ekonomi och personalfrågor) blir kvar i lokalerna vid Bygdegårdsplan. Många av förvaltningens totalt cirka 50 anställda har sina arbetsplatser lokaliserade till andra ställen, som Bodalsverket och kommunförrådet.

Den samhällsbyggnadsförvaltning, som nu går i graven, har funnits i 15 år. Förslaget om en uppdelning skyndades på när det blev en vakant chefstjänst på plan- och byggavdelningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede