Utbyggnad av kommunalt VA i Tångebacken (Vassviken)

Kommunen anlägger vatten och spillvatten till cirka 30 fastigheter i Tångebacken, söder om Hamburgsund. Entreprenaden påbörjades i september 2012 och beräknas vara färdig i mars/april. Berörda fastighetsägare har informerats om projektet och hur de påverkas.

I Tanums kommun är andelen fastigheter som har enskilda anläggningar för vatten och avlopp relativt stor. I vissa områden skapar detta problem, då utsläppen från de enskilda avloppen förorenar mark och vattendrag samt enskilda vattentäkter. För att minska utsläppen till miljön och för att erbjuda fler fastigheter kommunalt vatten och avlopp så satsar kommunen på att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Kommunens projektledare för VA-utbyggnaden i Tångebacken är Lars Löfberg, 0525-181 90, lars.lofberg@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Vatten och avlopp

Under arbetstid
Kundcenter 0525-180 00

Efter arbetstid
Jourtelefon 0525-183 55

Besöks/postadress
Storemyrsvägen 2,  
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede